Çimento Esaslı Sürme Yalıtım

Özellikleri
• İçme ve kullanma suyu depolarında,
• Yüzme havuzlarında,
• Bodrum katların içten yalıtımında,
• Asansör çukurlarının içten yalıtımında,
• Balkonlarda ve ıslak hacimlerde seramik altı yalıtımında,
• Fore kazık başlarının yalıtım detaylarında başarı ile kullanılıyor.

Köster NB Sistem, beton yapıda derinlemesine kristalizasyon sağlarken, yüzeyde de esnek bir katman oluşturuyor. Bu özelliği ile pozitif ve negatif taraftan ihtiyaç duyulan su yalıtım problemlerinin giderilebilmesinde başarı ile kullanılabiliyor.
Bu özellikleri sayesinde bodrum katların içten yalıtımında başarı ile kullanılıyor. Formülasyonunda soda ve klorür içermiyor, betondaki donatıları korozyona karşı koruyor, fırça ve makine ile kolaylıkla uygulanabiliyor.
80°C sıcaklığa kadar dayanımlı olması sayesinde hamam ve sıcak su havuzlarında yıllardır başarı ile uygulanıyor. Sülfata dayanımlı yapısı sayesinde atık su ve kimyasallardan etkilenmiyor.
Türkiye'de ve uluslararası projelerde yıllardır başarı ile kullanılan Köster NB Sistem, sahip olduğu test raporları ile de başarısını kanıtlıyor.

Köster NB Sistem Test Raporları
• İçme suyu uygunluk test raporu / DVGW - W270 standardına göre
• Pozitif ve negatif taraftan 13,8 bar su basıncına dayanım test raporu
• TSEK standartlarına uygunluk belgesi
• Basınca dayanım test raporu
• Buhar geçirgenliği test raporu
• Zemin aderansı test raporu
• Klorit ve sülfat dayanım test raporu