Epoksi Esaslı Tamir Harcı

Genel Bilgi
Epoksi esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, silis dolgulu modifiye reçine - ertleştirici sistemidir.
Kuru ve temiz pek çok yüzeye mükemmel aderansı olan bu sistem reaksiyonunu tamamladıktan sonra su, tuz çözeltileri, alkaliler, seyreltilmiş asitler, benzin ve mineral yağlarına dayanımlıdır.
Zemin ve duvar tamiratlarında, diletasyon profili ve benzerlerinin montajında, ağır yük alanlarının zeminlerinin kaplanmasında ve zemin derzlerinin tamiratında kullanılır. 

Teknik Veriler
Basma dayanımı (28 gün) = 61,0 N / mm2
Eğilme dayanımı (28 gün) = 28,0 N / mm2
Aderans (beton yüzey) (14 gün) = 4,0 N / mm2
Not: Kopma betonda olmuştur
Yoğunluk = 1,90 g / cm3
Görünüm= kum rengi harç
Kap ömrü (20 OC – 1 lt)= takr. 40 dakika
Kürlenme periyodu (+ 20 0C ve % 50 nem)= takr. 24 saat
Nihai mekanik ve kimyasal değerlere 7 gün sonra ulaşır.
Uygulama sıcaklığı= min. + 5 C
Karışım oranı (ağırlıkça) 20:1 – A:B
Renk= kum sarısı 

Kullanım Alanları
Ağır yük alanlarında zemin kaplaması olarak, Diletasyon profili ve benzerlerinin montajında, Zemin ve duvarlarda görülen kırık, geniş çatlak ve boşlukların tamiratında, zemin derzlerinin tamiratında kullanılır. 

Kullanım Şekli
Yüzey hazırlığı:
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz, sağlam ve taşıyıcı olmalıdır.
Aderansı azaltacak toz, yağ, gres, boya ve benzeri her tür kir, uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir.
Gerekli görülen yerlerde frezeleme, kumlama, zımparalama veya benzeri mekanik yüzey aşındırma işlemleri yapılmalıdır.
Asit ile yüzey hazırlama işlemi yapılan durumlarda asidin tam olarak nötralize edilmesi ve yüzeyin yıkandıktan sonra tam olarak kurumasına dikkat edilmelidir.
Her koşul altında yüzey aderansı 1,5 N/mm2 üstünde ve nem miktarı % 4 ‘ün altında olmalıdır. Test metodları konusunda Teknik Servisimizden bilgi edinebilirsiniz.
Emici yüzeylerde, uygulamadan önce astar olarak KÖSTER KB – Pox LF BM (epoksi esaslı astar) sürülür ve tamir harcı uygulamasına ıslağı ıslağına (astar kurumadan) devam edilir.

Karışımın hazırlanması:
A ve B bileşenlerini uygulamadan önce oda sıcaklığında muhafaza ediniz.
A ve B bileşenleri düşük devirli bir karıştırıcı (400 d/d altında) ve karıştırıcı uç yardımı ile homojen kıvama gelene kadar karıştırılır.
Karışım hatalarının önüne geçmek amacı ile karışım, temiz bir ambalaja aktarılmalı ve kısa bir süre tekrar karıştırılmalıdır.

KÖSTER EP Mortar uygulanması:
Karışım yüzeye mala, spatula veya benzerleri ile uygulanır.
NOT: Çalışma aletlerinin sık sık solvent veya mazot ile silinmesi, harcın aletlere yapışmasını engellemekte yardımcı olabilir. 

Aletlerin Temizliği:
Uygulamadan hemen sonra KÖSTER Thinner No1 ile. 

Dikkat Edilecek Konular:
+5C’nin altındaki sıcaklıklarda veya uygulamayı takip eden 24 saat içinde sıcaklığın +5 C’nin altına düşmesi beklenen durumlarda uygulama yapılmamalıdır.
Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Negatif taraftan su veya su buharı gözlenen alanlarda gerekli önlemler alınmalıdır.
Uygulama öncesi zemin nemi ve aderansı kontrol edilmelidir.
Epoksi esaslı ürünlerin kap ömrü kısıtlıdır. Kap ömrünün ve kuruma süresinin yüksek sıcaklıklarda kısalacağı, düşük sıcaklıklarda uzayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Rutubetli ortamlar karışımın düzgün kürlenmesini engelleyebilir.
Özellikle sıcak ortamlarda hemen kullanılacak kadar karışım yapılmalı veya karışım yapıldıktan sonra karışım kovasında bekletilmemeli ve geniş yüzey alanı olan bir kaba veya uygulama zeminine aktarılmalıdır.
Jelleşmeye başlamış olan karışım uygulanmamalıdır.
Belirtilen karışım oranı dışında karışım yapılmamalıdır. 

Sarfiyat:
Her mm kalınlık için 2,00 kg/m2 

Ambalaj:
25 kg SET 

Depolama:
Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında 12 ay raf ömrü vardır. 

Dikkat:
B bileşeni deri, göz ve solunum yollarını tahriş edici etkisi olabilir, buharını teneffüs etmeyiniz, yutmayınız. Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz, yeterli havalandırma sağlayınız. ve sigara içmeyiniz Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız. Boş ambalajları ateşe atmayınız.