Bitüm Esaslı Su Yalıtımı

Genel Bilgi:
KÖSTER KBE Flüssigfolie kauçuk-bitüm esaslı, tek bileşenli solvent içermeyen su yalıtımı ürünüdür. Sürülerek uygulandığı yüzeylerde kuruduktan sonra eksiz ve su geçirimsiz bir kaplama oluşturur. KÖSTER KBE Flüssigfolie geniş bir sıcaklık aralığında (-200C ile +2000C arasında) özelliğini kaybetmez. KÖSTER KBE Flüssigfolie UV ışınlarına ve dış hava koşullarına tam olarak dayanımlıdır. Teras, düz çatı ve çatı deresi gibi güneş ışığına maruz kalan alanlarda kullanıma uygundur. KÖSTER KBE Flüssigfolie yüksek elastikiyete (% 1000) ve çatlak köprüleme özelliğine sahiptir. Toprak altında kullanıma elverişlidir, mikroorganizma ve agresif yeraltı sularından etkilenmez. KÖSTER KBE Flüssigfolie kuru ve hafif nemli, emici ve emici olmayan pek çok yüzeye kuvvetle yapışır, zamanla ayrılma veya kabarma yapmaz. Perde duvarların yalıtımında tek başına veya KÖSTER NB Sistem ile beraber sistem olarak kullanımı mümkündür. Bitümlü membran, shingle gibi örtülerin ek yerlerinde ve tamiratlarında kullanıma uygundur.

Teknik Veriler:
Kopma uzaması > % 900 Uygulama sıcaklığı +50C ile +300C arasında Viskozite takr. 8000 mPa.s Katı madde oranı > % 60 Plastik şekil değiştirme > % 60 µ değeri takr. 13000 Sd değeri (2mm kuru kalınlık için) takr.

26 m Kullanım Alanları:
- Beton, sıva ve şap, sıvanmış tuğla
- Bitümlü membran, zift, asfalt, ziftli kağıt
- Metal, ahşap, çinko, sac
- Çeşitli plastikler (CTP, PVC vb)
- Sıvanmış veya astarlanmış gazbeton, asbestli çimento levha, çimento yonga levhalar ve benzerleri üzerine uygulanır.

Örneğin;
Bina temellerinin bohçalamasında · Perde duvarlarının ve istinat duvarlarının su yalıtımında · Yer altı otopark döşemelerinin su yalıtımında· Teras, bahçe-teras ve balkonların su yalıtımında · Beton, CTP, saç veya çinkodan imal çatı derelerinde · Islak mekanların su yalıtımında · Eski bitümlü membran, zift, asfalt, ziftli kağıt gibi yalıtımların tamiratında · Toprak altında ve üstünde, yatayda ve düşeyde kullanılır.
Kullanım Şekli:

Yüzey hazırlığı:
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru veya hafif nemli olabilir. Nemli veya ıslak yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Negatif taraftan su ve su buharı basıncı veya tuz kusması gözlenen alanlarda uygulama yapılmamalıdır. Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ, gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp yağı, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir. Gerekli görülen alanlarda mekanik yöntemler ile yüzeyler pürüzlendirilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyler çukur, kırık, segregasyon, kalıp hatası, çatlak içermemeli, düzgün olmalı ve tozumamalıdır. Bu tür hatalar uygulamadan önce KÖSTER Repamor ve KÖSTER Latex karışımından oluşan tamir harcı ile düzeltilmelidir. Dilatasyonlar KÖSTER Flex Band ile elastik şekilde yalıtılmalıdır. Yatay yüzeylerde yapılan uygulamalarda yeterli eğimin verilmesi ve eğimin su giderleri yönünde olmasına dikkat edilmelidir. Astar uygulanması : Astar olarak 2 ölçek su ile 1 ölçek KBE karışımından oluşan sıvı kullanılmalıdır. Astar sert bir fırça ile yüzeylere yedirilir (sarfiyat takr. 150 gr/m2 ) ve tam olarak kuruması beklenir. KÖSTER KBE uygulanması : KÖSTER KBE kullanıma hazırdır. Fakat uygulamaya başlamadan önce homojen kıvama gelene kadar karıştırılmalıdır. KÖSTER KBE su ile inceltilmeden kullanılır. Uygulama fırça, rulo veya uygun püskürtme ekipmanı ile 2 – 3 kat halinde yapılmalı ve katlar arasında tam kuruma (ortam koşullarına göre 24-48 saat) beklenmelidir. Ek ve birleşim yerlerinde veya çatlama riski yüksek olan alanlarda KÖSTER Elastik Armür ile takviye yapılması tavsiye edilir. Taze kaplama tam kuruma olana kadar su, yağmur ve dona karşı korunmalıdır.

Balkon ve terasların yalıtımı:
KÖSTER KBE Flüssigfolie balkon ve terasların su yalıtımı için çok uygundur. Su giderleri ve metal ayak veya aksamlar ile eksiz ve derzsiz bir su yalıtımı katmanı oluşturulabilmekte ve detaylar tek ürün ile çözülebilmektedir. Uygulama sırasında tüm yüzey (ayak ve aksamlar dahil) 75gr/m2 ağırlığında alkali dayanımlı sıva filesi ile takviye edilmelidir (birinci kat uygulandıktan hemen sonra taze katmana yatırılmalıdır), ayrıca yalıtım katmanı mutlaka parapet duvarlara da dönülmelidir. Duvar/taban noktalarında aşırı hareket beklenmesi durumunda KÖSTER K120, KÖSTER K120-W veya KÖSTER Fixband-Vlies pah bandı ile pahlar oluşturulmalıdır. Uygulama tamamlandıktan sonra tüm yüzey 0,4mm kalınlığında plastik folyo (örn. sera naylonu) ile kaplanmalı ve en az 5 cm kalınlığında çelik hasır donatılı şap ile korunmalıdır.

Perde duvarların su yalıtımı:
KÖSTER KBE Flüssigfolie perde duvarların su yalıtımında yıllardır başarı ile uygulanmaktadır. Tij delikleri, boşluk, segregasyon ve yüzey hataları uygulamadan önce KÖSTER Repamor tamir harcı ile tamir edilmeli, soğuk derzler V şeklinde açılarak KÖSTER Repamor tamir harcı ile doldurulmalıdır. Beton yüzeylerde görülen küçük gözenekler uygulamadan önce çimento esaslı, ince taneli tamir harcı (KÖSTER Repamor INCE) ile macunlanarak kapatılmalıdır. Zemin/duvar birleşim noktalarında, soğuk derzlerde ve çatlama riski yüksek olan yüzeylerde birinci kat uygulama kurumadan önce üzerine 75 gr/m2 ağırlığında alkali dayanımlı takviye filesi yatırılarak, yalıtım katmanı takviye edilmelidir. Perde duvar uygulamaları tamamlandıktan sonra toprak dolgusu yapılmadan önce yüzeyler zedelenmeye karşı korunmalıdır (ısı yalıtım levhası XPS, strafor, drenaj levhası vb). Uygun bir drenaj sisteminin oluşturulması ayrıca tavsiye edilmektedir. Radye temel altı uygulamalarında (bohçalama) veya bodrum katlarda zemin betonu ve şap arasına yapılacak (aşağıdan gelen nem ve rutubete karşı) uygulamalarda KÖSTER KBE 2-3 kat halinde uygulanmalı, uygulama tamamlandıktan sonra KÖSTER KBE tam olarak kürlenene kadar su, çiğ, yağmur, don ve mekanik zorlamalara maruz bırakılmamalıdır. Uygulama tamamlandıktan sonra tüm yüzey 0,4mm kalınlığında plastik folyo (örn. sera naylonu) ile kaplanmalı ve en az 5 cm kalınlığında çelik hasır donatılı şap ile korunmalıdır.

Sarfiyat:
KÖSTER KBE (Astar olarak) 0,15 kg / m2
KÖSTER KBE (2 – 3 katta) 2,0 – 3,0 kg / m2

Kombine Kullanımda Sarfiyat:
KÖSTER NB Sistem 1,0 – 2,0 kg / m2 KÖSTER KBE 1,0 – 1,5 kg / m2

Ambalaj:
KÖSTER KBE 20 kg kova KÖSTER KBE 5 kg kova

Depolama:
Kuru ve serin ortamda (+50C üzerindeki sıcaklıklarda), orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız. Güneşte bırakmayınız ve dondan koruyunuz. 12 ay raf ömrü vardır.