Suya Dayanıklı Alçıpan (Kırmzı / Yeşil)

GENEL
Kırmızı yangına dayanım talep edilen mahallerde asma tavan, giydirme duvar ve bölme duvar imalatlarında kullanılan alçı levhadır.
Kırmızı'nın çekirdek veya kor tabir edilen iç kısmı yangına dayanımının artması amacı ile bu işe özel üretilmiş katkı ve elyaflar ile takviye edilmiştir. Ayrıca levhaya sertlik, dayanım, hafiflik ve işlenebilirlik sağlayan, yüksek saflıkta doğal alçı taşından ve levhaya esneklik ve hafiflik sağlayan kağıt hamuru katkısından oluşur.
Bu hafiflik ve esneklik ile yangın dayanımı özellikleri, uygulamanın yapıldığı binaların hem yangın korumasını güçlendirmekte hem de ince yapı malze¬melerinden kaynaklanan yüklerinde büyük düşüşlere sebebiyet vermekte¬dir. Bu düşüşün genel mantığı ise daha hafif çözülmüş bir statik ile daha düşük maliyetli ve güvenli bina anlamına gelmektedir.
Kırmızı uygulaması, hafiflik ve esnekliğinden kaynaklanan hız ve uygulama kolaylığı, bu da işçilik ve zamandan tasarruf sağlar. İnşaat uygu¬lama maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.
Kırmızı ile yapılan tüm uygulamalar hafif, esnek ve sağlam olduğundan ayrıca bina taşıyıcılarına esnek bağlantı detayları ile bağlandığından yangına karşı olduğu kadar, depreme karşı güvenliği de arttırmaktadır. Kırmızı'nın her iki yüzü, levhaya büyük esneklik ve yüksek dayanım sağlayan, bu iş için özel üretilmiş karton ile kaplıdır.

PERFORMANS
Kırmızı rakiplerine oranla daha iyi yangın dayanımına sahiptir.
Kırmızı alçı levhanın içeriğindeki kağıt hamuru nedeniyle artan izo­lasyon özellikleri sayesinde hem ısı, hem ses izolasyonu maliyetleri azalır, çok daha dar kesitli bölme ve giydirme duvar yapılabilir. Kırmızı yalıtım malzemeleri ile kombine edildiğinde rakiplerine oranla benzersiz izolasyon özellikleri sergiler.
Kırmızı konstrüktif yüzey uygulamalarında alt malzemeyi tüm dış etkenlere, özellikle yangına karşı zırhlama özelliği sağlar.
Yangın dayanım zaman hesaplamaları yapı sisteminin tamamını içerecek biçimde ölçülür, alçı plaka tek başına yangın dayanımı sağlayamaz..

ÖZELLİKLER
Kırmızı özel yüzey kartonu ve kor tabakasında bulunan kağıt ha­muru katkısından kaynaklanan arttırılmış dayanıklılığa, esnekliğe ve kırılma
direncine sahiptir.
Kırmızı'nın uygulaması çok kolaydır. Uygulama hızını çok artırdığından yapı kısa sürede tamamlanacaktır.
Kırmızı alçı levha metal iskelet boşluklarının tasarımında bırakılan rezervasyon boşlukları sayesinde elektrik ve mekanik tesisat uygulamaları kolaylaşır, malzeme deformasyonları ve fire oluşmaz.KIRMIZI TEKNİK ÖZELLİKLER (STANDART BEYAZ ALÇI PLAKA)

NİTELİK

STANDART ÜRETİM

 

http://www.asistyapi.com/images/cizgi2.gif

Uzunluk 

2500 mm.

2000-3600 mm.

http://www.asistyapi.com/images/cizgi2.gif

Genişlik 

1200 mm.

1200 mm.

http://www.asistyapi.com/images/cizgi2.gif

Kalınlık 

12,5 mm.

15 mm.

18 mm.

http://www.asistyapi.com/images/cizgi2.gif

Ortalama Ağırlık 

≤ 9,5 kg./m2

≤ 12.5 Kg./m2

≤ 15 Kg./m2

http://www.asistyapi.com/images/cizgi2.gif

Eğilmede Kırılma (Kağıt liflerine dik) 

≥ 600 N

≥ 700 N

≥ 600 N

http://www.asistyapi.com/images/cizgi2.gif

Eğilmede Kırılma (Kağıt liflerine yatay) 

>260 N

>300 N

>260 N

http://www.asistyapi.com/images/cizgi2.gif

Kenar Tipi 

İnce Kenarlı

inceltilmiş Kenar - Küt Kenar

http://www.asistyapi.com/images/cizgi2.gif

Isı iletkenlik Değeri (X) 

0,20 W/mK

0,20 W/mK

http://www.asistyapi.com/images/cizgi2.gif

Su Buharı Direnç Kat Sayısı 

11

11

http://www.asistyapi.com/images/cizgi2.gif

Yangın Direnci 

A2-s1,d0

A2 - s1, d0 (TS EN 520 ek B' ye göre )

Çekirdek Alev Dayanım Süresi 

15 Dakika

15 Dakika (TS EN 520 ek B' ye göre )

http://www.asistyapi.com/images/cizgi2.gif

Sahip Olduğu Standart 

TS EN 520

TS EN 520 (F) Alçı Levhalar

http://www.asistyapi.com/images/cizgi2.gif

Standart Tipi 

(F) Alçı Levha

(Yangın Dayanımı Arttırılmış (F) Alçı Levhalar)

http://www.asistyapi.com/images/cizgi2.gif

Paletteki Levha Sayısı 

50 Adet/Palet

40 Adet/Palet

30 Adet/Palet

http://www.asistyapi.com/images/cizgi2.gif